Władze

ZARZĄD:
Bogusław Stankiewicz – Prezes Zarządu;
Konrad Urbanik – Wiceprezes Zarządu;
Magdalena Kiszka-Pietrzak – Skarbnik;
Dawid Balinka – Sekretarz,
Robert Pitala – Członek Zarządu;
Danuta Kasperek – Członek Zarządu;

KOMISJA REWIZYJNA:
Urszula Surowiec;
Alicja Szczyrbuła;
Dariusz Hodurek;
Marek Krzysiak;
Dariusz Dragosz.

RADA
Piotr Hajduk – Przewodniczący;
Artur Grabczyk – Zastępca Przewodniczącego;
Zbigniew Wilk – Zastępca Przewodniczącego;
Jarosław Szlachetka – Członek Rady;
Dorota Rokosz – Członek Rady;
Marek Kluska – Członek Rady;
Arkadiusz Żaba – Członek Rady;
Barbara Szczepaniec – Członek Rady;
Sylwester Kutaj – Członek Rady;
Szymon Tokarz – Członek Rady;
Adam Kowal – Członek Rady;
Kamila Zaręba – Kudła – Członek Rady;
Jacek Gruszowski – Członek Rady;

Skip to content