ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU POSIEDZENIA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LGD ZM

Szanowni Państwo, Członkowie LGD ZM. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej zawiadamia o zwołaniu posiedzenia Walnego Zebrania Członków,

które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r. (czwartek) w Muzeum Niepodległości w Myślenicach, ul. Traugutta 11 o godzinie 15:30.

Do pobrania:
Zaproszenie z porządkiem obrad (pobierz)

Projekty uchwał wraz z załącznikami zostaną przesłane drogą mailową przez posiedzeniem oraz będą dostępne w biurze w godzinach otwarcia.

W razie pytań prosimy o kontakt:
mail: biuro@lgdzm.pl
tel.: 790-472-940

projekty uchwał i regulamin obrad:

 1. Uchwała 6/24 /pobierz/
 2. Uchwała 7/24 /pobierz/
 3. Uchwała 8/24 /pobierz/
 4. Uchwała 9/24 /pobierz/
 5. Regulamin obrad /pobierz/

W dniu 26 marca 2024 Biuro LGD zamknięte

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 26 marca 2024 r pracownicy Biura biorą udział w szkoleniu. Nasze biuro w tym dniu będzie zamknięte. W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy na adres:biuro@lgdzm.pl lub telefonicznie 790 209 940, 600 472 021

Szkolimy się dla Was !

Umowa Ramowa LGD Ziemi Myślenickiej rozwiązana –  co dalej z naszą LGD i dotacjami?

Jedenaście głosów „przeciw” podczas sesji Rady Miejskiej w mieście Mszana Dolna, przesądziło o utraceniu środków, które były przeznaczone na dotacje dla lokalnych społeczności 11 gmin tj. Lanckorona, Lubień, Gmina Mszana Dolna (obszar wiejski), Miasto Mszana Dolna, Myślenice, Niedźwiedź, Pcim, Raciechowice, Sułkowice, Tokarnia, Wiśniowa.

W listopadzie 2021 roku z inicjatywy samorządów oraz społeczności lokalnej powstała nowa Lokalna Grupa Działania. Przez kilkanaście miesięcy wspólnie z mieszkańcami przygotowaliśmy Lokalną Strategię Rozwoju i w II kwartale ubiegłego roku wzięliśmy udział w konkursie na wybór najlepszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Strategia wygrała i na jej realizację został przyznana kwota blisko 36 mln. złotych. W dniu 11 stycznia br. została zawarta tzw. umowa ramowa, czyli umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Zarządem LGD Ziemi Myślenickiej na realizację LSR. Aby ta realizacja była możliwa konieczne było spełnienie jednego ważnego warunku przez LGD, to jest w terminie do 11 marca br. LGD Ziemi Myślenickiej musiało przedłożyć Zarządowi Województwa Małopolskiego dokumenty potwierdzające członkostwo wszystkich gmin objętych Strategią. Gminy: Lanckorona, Lubień, Myślenice, Pcim, Raciechowice, Sułkowice, Tokarnia już na samym początku dały nam i swoim mieszkańcom „zielone światło”. Ku naszej radości, w dniu 26 lutego br. swoją uchwałę o przystąpieniu do naszej LGD podjęła również Gmina Mszana Dolna (obszar wiejski), by w dniu następnym, tj. 27 lutego br. w ślad za tym poszła Gmina Niedźwiedź. Pomimo niepewnej sytuacji, cały czas pracowaliśmy, udzielaliśmy doradztwa i dostawaliśmy od mieszkańców informacje o chęci uzyskania środków, w szczególności na założenie lub rozwój działalności. Chętnych na pozyskanie dotacji było naprawdę bardzo wielu. Mieszkańcy bardzo optymistycznie przyjmowali informacje,  że pierwsze nabory wniosków mogą być już w tym roku. Tak niestety się nie stało. Kolejna sesja Rady Miejskiej w Mieście Mszana Dolna, która odbyła się 6 marca br., przyniosła negatywny efekt. Decyzja Radnych nie tylko pozbawiła mieszkańców możliwości pozyskania dofinansowania jeszcze w tym roku, ale także sprawiła, że wszystkie gminy objęte Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 LGD Ziemi Myślenickiej nie będą miały takiej możliwości, gdyż nieprzyłączenie się co najmniej jednej gminy do LGD skutkuje rozwiązaniem umowy ramowej. Na dzień 8 marca br. zaplanowana była Sesja Rady Gminy Wiśniowa, natomiast w wyniku decyzji z Miasta Mszana Dolna, uchwała w sprawie przystąpienie Gminy Wiśniowa do LGD Ziemi Myślenickiej został zdjęta z porządku obrad.

Zatem na obecną chwilę teren 11 gmin nie jest objęty żadną „aktywną” lokalną strategią rozwoju, a termin tego kiedy nasi mieszkańcy i organizacje będą mogły pozyskać dotacje nie jest na razie określony. Na ten moment czekamy na informację czy będzie nowy konkurs oraz kiedy, a także jakie będą jego zasady. W razie ogłoszenia nowego konkursu Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej zamierza także ubiegać się o środki na realizację swojej LSR na lata 2023-2027. Przeprowadzimy także ewaluację zapisów obecnej LSR i ponownie spytamy lokalną społeczność o to, na co chcą przeznaczyć środki przewidziane na realizację LSR. O wszystkich aktualnościach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Zmiana godzin pracy Biura LGD w dniach 6-8.03.2024

Informujemy, że z powodu choroby w dniach 6-8 marca 2024 Biuro LGD Ziemi Myślenickiej będzie czynne w następujących godzinach:

 • Środa, 6.03.2024  od 8:00 do 13:00,
 • Czwartek, 7.03.2024 od 9:00 do 14:00,
 • Piątek jest dniem wewnętrznym, biuro pracuje w formie zdalnej.

Ponadto informujemy, że w dniach 6 i 8 marca bierzemy udział w Sesjach Rady Miasta Mszana Dolna i Rady Gminy Wiśniowa.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Dyrektor Biura: mailowo na adres: biuro@lgdzm.pl lub telefonicznie 790 209 940, 600 472 021.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej ogłasza konsultacje społeczne projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR).

Konieczność wprowadzenia zmian wynika ze zgłoszenia przez Zarząd Województwa Małopolskiego uwag do LSR oraz Planu Komunikacji, których zmiana podlega procedurze konsultacji społecznych.

Uwagi do LSR lub planu komunikacji prosimy w terminie do dnia 21 lutego 2024. r. wnosić na formularzu uwag do pobrania tutaj: /pobierz formularz uwag/. Poprawnie wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w biurze LGD, mieszczącym się przy ul. Henryka Jordana 4a, 32-400 Myślenice lub skan podpisanego formularza mailowo na adres: biuro@lgdzm.pl.

Materiały do pobrania:

 1. LSR – wersja poprawiona ze zmianami w trybie śledzenia zmian /pobierz/.
 2. LSR – wersja poprawiona bez zaznaczonych zmian /pobierz/.
 3. LSR – zatwierdzona wersja pierwsza przed wprowadzonymi zmianami /pobierz/.
 4. Plan Komunikacji – wersja poprawiona ze zmianami w trybie śledzenia zmian /pobierz/.
 5. Plan Komunikacji – wersja poprawiona bez zaznaczonych zmian /pobierz/
 6. Plan Komunikacji – zatwierdzona wersja pierwsza przed wprowadzonymi zmianami /pobierz/.
 7. Pismo z wezwaniem do wprowadzenia zmian /pobierz/.

Wszelkie dokumenty są dostępne w biurze Stowarzyszenia do wglądu w godzinach pracy /link/, lub po uprzednim umówieniu indywidualnego spotkania tel. 600-472-021. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konsultowaniu zmian w LSR.

Uzasadnienie i opis sytuacji faktycznej:

Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM) pismem z dnia 28 lipca 2023 roku (pismo do wglądu w biurze LGD) zgłosił uwagi do LSR i planu komunikacji. W dniu 11 stycznia 2024 r. Zarząd LGD ZM podpisało z ZWM  w Krakowie umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa – do wglądu w biurze LGD ZM), na podstawie której wezwano LGD ZM do aktualizacji zapisów LSR oraz Planu Komunikacji. LGD jest zobowiązana zmiany wprowadzić do dnia 23 lutego 2024 r. Zakres wymienionych zmian nie wpływa istotnie na zakres planowanych do realizacji operacji, w większości dotyczy dostosowania LSR do wymogów programowych, zawiera też korekty porządkowe i ujednolicające zapisy. W szczególności zmiany nie wpływają na cele, rodzaje operacji oraz na budżet.

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 12.02.2024r.

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej mieszczące się pod adresem Henryka Jordana 4a w Myślenicach będzie nieczynne. W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy na adres:biuro@lgdzm.pl lub telefonicznie 790 209 940, 600 472 021

PREMIERA KSIĄŻKI „Jestem chłop. Rzecz o Andrzeju Średniawskim na tle lokalnej historii Myślenic”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej zaprasza na premierę książki: Jestem chłop. Rzecz o Andrzeju Średniawskim na tle lokalnej historii Myślenic – 29.09.2023 r. godz. 17.00 – Muzeum Niepodległości w Myślenicach, ul. Traugutta 11

Czytaj dalej „PREMIERA KSIĄŻKI „Jestem chłop. Rzecz o Andrzeju Średniawskim na tle lokalnej historii Myślenic””
Skip to content