O nas

Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej to stowarzyszenie działające na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacji mieszkańców i  organizacji  oraz realizacji strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 (LSR). Misją  LGD ZM jest wspieranie i wdrażanie programów rozwoju, szukanie nowych, twórczych rozwiązań oraz niesienie wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Opiera się na partnerstwie trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. W skład obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Myślenickiej wchodzą gminy: gmina Lanckorona, gmina Lubień, gmina Mszana Dolna, miasto Mszana Dolna, gmina Myślenice, gmina Niedźwiedź, gmina Pcim, gmina Raciechowice, gmina Siepraw,  gmina Sułkowice, gmina Tokarnia, gmina Wiśniowa.

W dniu 11 marca 2023 roku została zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (umowa ramowa). Dzięki temu mieszkańcy obszaru objętego LSR, organizacje, przedsiębiorcy lub samorządy będą mogły korzystać ze środków europejskich w ramach inicjatywy LEADER na realizację szerokiego katalogu projektów. W obecnej perspektywie wdrażania LSR objęta jest trzema funduszami:

EFFROW (Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) w ramach PS WPR (Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej);

EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach FEM 2021-2027 (Programy Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolskie na lata 2021-2027)

EFS+ (Europejski Fundusz Społeczny Plus) w ramach FEM 2021-2027;

Na realizację LSR LGD Ziemi Myślenickiej otrzymało kwotę kwota 8 258 860 euro, w ramach czego kwota 7 236 728 euro przewidziana jest na komponent Wdrażanie LSA, a  kwota 1 022 132 euro na komponent Zarządzanie LSR, czyli prowadzenie Biura LGD, którego głównym zadaniem jest świadczenie nieodpłatnego doradztwa dla potencjalnych Wnioskodawców lub Beneficjentów projektów  w ramach Wdrażania LSR.

Aktualności

W dniu 26 marca 2024 Biuro LGD zamknięte

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 26 marca 2024 r pracownicy Biura biorą udział w szkoleniu. Nasze biuro w tym dniu będzie zamknięte. W sprawach pilnych prosimy o kontakt mailowy na adres:biuro@lgdzm.pl lub telefonicznie 790 209 940, 600 472 021 Szkolimy się dla Was !

Umowa Ramowa LGD Ziemi Myślenickiej rozwiązana –  co dalej z naszą LGD i dotacjami?

Jedenaście głosów „przeciw” podczas sesji Rady Miejskiej w mieście Mszana Dolna, przesądziło o utraceniu środków, które były przeznaczone na dotacje dla lokalnych społeczności 11 gmin tj. Lanckorona, Lubień, Gmina Mszana Dolna (obszar wiejski), Miasto Mszana Dolna, Myślenice, Niedźwiedź, Pcim, Raciechowice, Sułkowice, Tokarnia, Wiśniowa. W listopadzie 2021 roku z inicjatywy samorządów oraz społeczności lokalnej powstała nowa …

Władze

ZARZĄD:
Bogusław Stankiewicz – Prezes Zarządu;
Konrad Urbanik – Wiceprezes Zarządu;
Magdalena Kiszka-Pietrzak – Skarbnik;
Dawid Balinka – Sekretarz,
Robert Pitala – Członek Zarządu;
Danuta Kasperek – Członek Zarządu;

KOMISJA REWIZYJNA:
Urszula Surowiec;
Alicja Szczyrbuła;
Dariusz Hodurek;
Marek Krzysiak;
Dariusz Dragosz.

RADA
Piotr Hajduk – Przewodniczący;
Artur Grabczyk – Zastępca Przewodniczącego;
Zbigniew Wilk – Zastępca Przewodniczącego;
Jarosław Szlachetka – Członek Rady;
Dorota Rokosz – Członek Rady;
Marek Kluska – Członek Rady;
Arkadiusz Żaba – Członek Rady;
Barbara Szczepaniec – Członek Rady;
Sylwester Kutaj – Członek Rady;
Szymon Tokarz – Członek Rady;
Adam Kowal – Członek Rady;
Kamila Zaręba – Kudła – Członek Rady;
Jacek Gruszowski – Członek Rady;

Skip to content