Umowa Ramowa LGD Ziemi Myślenickiej rozwiązana –  co dalej z naszą LGD i dotacjami?

Jedenaście głosów „przeciw” podczas sesji Rady Miejskiej w mieście Mszana Dolna, przesądziło o utraceniu środków, które były przeznaczone na dotacje dla lokalnych społeczności 11 gmin tj. Lanckorona, Lubień, Gmina Mszana Dolna (obszar wiejski), Miasto Mszana Dolna, Myślenice, Niedźwiedź, Pcim, Raciechowice, Sułkowice, Tokarnia, Wiśniowa.

W listopadzie 2021 roku z inicjatywy samorządów oraz społeczności lokalnej powstała nowa Lokalna Grupa Działania. Przez kilkanaście miesięcy wspólnie z mieszkańcami przygotowaliśmy Lokalną Strategię Rozwoju i w II kwartale ubiegłego roku wzięliśmy udział w konkursie na wybór najlepszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Strategia wygrała i na jej realizację został przyznana kwota blisko 36 mln. złotych. W dniu 11 stycznia br. została zawarta tzw. umowa ramowa, czyli umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Zarządem LGD Ziemi Myślenickiej na realizację LSR. Aby ta realizacja była możliwa konieczne było spełnienie jednego ważnego warunku przez LGD, to jest w terminie do 11 marca br. LGD Ziemi Myślenickiej musiało przedłożyć Zarządowi Województwa Małopolskiego dokumenty potwierdzające członkostwo wszystkich gmin objętych Strategią. Gminy: Lanckorona, Lubień, Myślenice, Pcim, Raciechowice, Sułkowice, Tokarnia już na samym początku dały nam i swoim mieszkańcom „zielone światło”. Ku naszej radości, w dniu 26 lutego br. swoją uchwałę o przystąpieniu do naszej LGD podjęła również Gmina Mszana Dolna (obszar wiejski), by w dniu następnym, tj. 27 lutego br. w ślad za tym poszła Gmina Niedźwiedź. Pomimo niepewnej sytuacji, cały czas pracowaliśmy, udzielaliśmy doradztwa i dostawaliśmy od mieszkańców informacje o chęci uzyskania środków, w szczególności na założenie lub rozwój działalności. Chętnych na pozyskanie dotacji było naprawdę bardzo wielu. Mieszkańcy bardzo optymistycznie przyjmowali informacje,  że pierwsze nabory wniosków mogą być już w tym roku. Tak niestety się nie stało. Kolejna sesja Rady Miejskiej w Mieście Mszana Dolna, która odbyła się 6 marca br., przyniosła negatywny efekt. Decyzja Radnych nie tylko pozbawiła mieszkańców możliwości pozyskania dofinansowania jeszcze w tym roku, ale także sprawiła, że wszystkie gminy objęte Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 LGD Ziemi Myślenickiej nie będą miały takiej możliwości, gdyż nieprzyłączenie się co najmniej jednej gminy do LGD skutkuje rozwiązaniem umowy ramowej. Na dzień 8 marca br. zaplanowana była Sesja Rady Gminy Wiśniowa, natomiast w wyniku decyzji z Miasta Mszana Dolna, uchwała w sprawie przystąpienie Gminy Wiśniowa do LGD Ziemi Myślenickiej został zdjęta z porządku obrad.

Zatem na obecną chwilę teren 11 gmin nie jest objęty żadną „aktywną” lokalną strategią rozwoju, a termin tego kiedy nasi mieszkańcy i organizacje będą mogły pozyskać dotacje nie jest na razie określony. Na ten moment czekamy na informację czy będzie nowy konkurs oraz kiedy, a także jakie będą jego zasady. W razie ogłoszenia nowego konkursu Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej zamierza także ubiegać się o środki na realizację swojej LSR na lata 2023-2027. Przeprowadzimy także ewaluację zapisów obecnej LSR i ponownie spytamy lokalną społeczność o to, na co chcą przeznaczyć środki przewidziane na realizację LSR. O wszystkich aktualnościach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Skip to content