UMOWA NA REALIZACJĘ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO PODPISANA

W dniu 11 stycznia 2024, w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, odbyła się uroczysta gala, podczas której podpisane zostały umowy na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Gospodarze tej uroczystości, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Iwona Gibas, po uroczystym otwarciu gali i przywitaniu zgromadzonych przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, przystąpili do omawiania konkretnych strategii, programów i starań, które doprowadziły do pozyskania dotacji w wysokości około 600 milionów złotych, a następnie rozpoczęli składanie podpisów na umowach. Nasza LGD, reprezentowana przez Prezesa Bogusława Stankiewicza, a także Skarbnik Magdalenę Kiszkę-Pietrzak (sygnatariusze) oraz Sekretarza Dawida Balinkę otrzymała jedną z największych w województwie kwot na realizację strategii rozwoju w wysokości 8 258 860 euro, czyli ponad 36 milionów złotych. Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie instytucji publicznych, obiektów dziedzictwa kulturowego, organizacji turystycznych, tworzenie nowych obiektów użytku publicznego i wielu innych sektorów potrzebujących wsparcia finansowego do prawidłowego i jeszcze efektywniejszego działania. Z tych środków w ramach realizacji projektów będą korzystać nie tylko samorządy ale przede wszystkim mieszkańcy, organizacje społeczne i podmioty gospodarcze z terenu objętego LSR Lokalnej Grupy Działania Ziemi Myślenickiej.

Cieszymy się że znaczącej kwoty przyznanej na realizację naszej strategii i wierzymy w owocną współpracę z lokalną społecznością w nadchodzących latach oraz w dynamiczny i zrównoważony rozwój naszego regionu.

Skip to content