Spotkania konsultacyjno-informacyjne

Drodzy Mieszkańcy,
Chcielibyśmy podzielić się z Wami informacjami na temat ostatnich spotkań konsultacyjno-informacyjnych, które odbyły się w naszej organizacji. Jesteśmy bardzo zadowoleni z zaangażowania i udziału społeczności lokalnej w tych spotkaniach, które miały na celu zapewnienie otwartej i efektywnej wymiany informacji.

Spotkania konsultacyjno-informacyjne były organizowane w różnych formach, aby dostosować się do Waszych potrzeb. Pierwszym modelem były spotkania stacjonarne, które odbyły się w siedzibie biura LGD Ziemi Myślenickiej. Te spotkania pozwoliły nam spotkać się osobiście, aby omówić ważne sprawy związane z rozwojem naszej społeczności.

Kolejnym krokiem było wprowadzenie spotkań mobilnych, które miały na celu dotarcie do różnych gmin w naszym obszarze. Dzięki tym spotkaniom mieliśmy możliwość zapoznania się z lokalnymi inicjatywami oraz wysłuchania Waszych opinii i potrzeb. Przybyliśmy do Was, abyście mogli łatwo wziąć udział w tych ważnych dyskusjach.

Nie zapomnieliśmy także o możliwości spotkań online. Dążymy do zapewnienia dostępu do informacji dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, dlatego zorganizowaliśmy spotkania online, aby dać możliwość uczestnictwa tym, którzy nie mogli wziąć udziału osobiście. Cieszymy się, że łącznie w spotkaniach online wzięło udział 11 osób. To dowód na to, że nasza społeczność jest zaangażowana i zainteresowana rozwojem lokalnego obszaru.

Podczas tych spotkań omówiliśmy wiele ważnych kwestii dotyczących rozwoju naszej ziemi. Dyskutowaliśmy na temat priorytetowych działań, które mogą wpłynąć na naszą społeczność, takich jak inwestycje, ochrona środowiska, rozwój kulturalny i wiele innych. Wasze uwagi, opinie i propozycje są dla nas niezwykle cenne i będą miały wpływ na podejmowane decyzje.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych. Wasza aktywność i zaangażowanie są fundamentem naszego działania. Wierzymy, że wspólnie możemy osiągnąć wiele i stworzyć lepszą przyszłość dla naszej społeczności.

Skip to content