Spotkanie konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, dotyczących tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru LGD na lata 2023-2027, wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich mieszkańców, w tym: lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodka kultury, ośrodka pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.

Spotkanie ma charakter otwarty, a jego tematem będzie:

  • analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń związanych z obszarem LGD.
  • określenie kierunków rozwoju obszaru oraz celów, przedsięwzięć i wskaźników zaplanowanych w LSR.
  • określenie grup oraz podmiotów szczególnie istotnych z punktu widzenia wsparcia kierowanego w ramach podejścia LEADER za pośrednictwem LGD.
  • analiza obszarów tematycznych szczególnie istotnych w podejściu LEADER: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne.

Terminy i miejsca spotkań konsultacyjnych

20.03.2023
11:00 – Gmina Niedźwiedź, Urząd Gminy Niedźwiedź, sala obrad.
13:30 – Gmina Mszana Dolna, Urząd Gminy Mszana Dolna, sala obrad.
15:30 – Miasto Mszana Dolna, Miejska Biblioteka w Mszanie Dolnej.

Skip to content