Spotkanie konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych, dotyczących tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru LGD na lata 2023-2027, wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich mieszkańców, w tym: lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodka kultury, ośrodka pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.

Spotkanie ma charakter otwarty, a jego tematem będzie:

  • analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń związanych z obszarem LGD.
  • określenie kierunków rozwoju obszaru oraz celów, przedsięwzięć i wskaźników zaplanowanych w LSR.
  • określenie grup oraz podmiotów szczególnie istotnych z punktu widzenia wsparcia kierowanego w ramach podejścia LEADER za pośrednictwem LGD.
  • analiza obszarów tematycznych szczególnie istotnych w podejściu LEADER: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne.

Terminy i miejsca spotkań konsultacyjnych

19.10.2022
12:00 – Gmina Myślenice, Muzeum Niepodległości w Myślenicach,
ul. Traugutta 11, II piętro.
15:00 – Gmina Siepraw, remiza OSP Zakliczyn.
18:00 – Gmina Lanckorona, Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie,
ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona.

20.10.2022
10:00 – Gmina Tokarnia, Kliszczackie Centrum Kultury,
Tokarnia 619, 32-436 Tokarnia.
13:00 – Gmina Pcim, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
Pcim 563, 32-432 Pcim.

03.11.2022
12:00 – Gmina Raciechowice, Urząd Gminy w Raciechowicach,
Raciechowice 277, 32-415 Raciechowice.
15:00 – Gmina Wiśniowa, remiza OSP Wierzbanowa
18:00 – Gmina Dobczyce, Hotel Podzamcze,
ul. Wąska 1, 32-410 Dobczyce.

04.11.2022
10:00 – Gmina Lubień, Urząd Gminy Lubień, I p. pokój nr 9.
13.00 – Gmina Sułkowice, Stara Szkoła w Sułkowicach
– Sala Samorządowa, Rynek 6.

Skip to content