Punkt konsultacyjny w ramach opracowywanej LSR na lata 2023 – 2027

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Myślenickiej” prowadzi prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027.

W tym celu zapraszamy Państwa do prowadzonego przez nas stacjonarnego Punktu Konsultacyjnego, w siedzibie Stowarzyszenia LGD lub Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. Prosimy o zgłaszanie się do konsultacji terenowych. Wystarczy zadzwonić, a w dogodnym terminie i miejscu spotkamy się z wami.

Przekazane przez Państwo uwagi i pomysły, znajdą odzwierciedlenie w przygotowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Wspólnie opracujmy Lokalną Strategię Rozwoju LGD „Ziemi Myślenickiej” na lata 2023 – 2027.
Konsultacje dla wszystkich zainteresowanych prowadzimy do 26 maja 2023 r.

Zakres działania punktu:

  • konsultacje i uzgadnianie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowania planu działania
  • konsultacje i uzgadnianie zasad wyboru operacji i ustalania ich kryteriów wyboru
  • konsultacje i uzgadnianie zasad monitorowania i ewaluacji LSR
  • konsultacje i uzgadnianie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR

Zapraszamy do spotkania z nami codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 16:00.

Kontakt z nami:
tel.: 790 209 940 , e-mail: biuro@lgdzm.pl oraz biuro@ziemimyslenickiej.pl

Skip to content