Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej ogłasza konsultacje społeczne projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (LSR).

Konieczność wprowadzenia zmian wynika ze zgłoszenia przez Zarząd Województwa Małopolskiego uwag do LSR oraz Planu Komunikacji, których zmiana podlega procedurze konsultacji społecznych.

Uwagi do LSR lub planu komunikacji prosimy w terminie do dnia 21 lutego 2024. r. wnosić na formularzu uwag do pobrania tutaj: /pobierz formularz uwag/. Poprawnie wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w biurze LGD, mieszczącym się przy ul. Henryka Jordana 4a, 32-400 Myślenice lub skan podpisanego formularza mailowo na adres: biuro@lgdzm.pl.

Materiały do pobrania:

  1. LSR – wersja poprawiona ze zmianami w trybie śledzenia zmian /pobierz/.
  2. LSR – wersja poprawiona bez zaznaczonych zmian /pobierz/.
  3. LSR – zatwierdzona wersja pierwsza przed wprowadzonymi zmianami /pobierz/.
  4. Plan Komunikacji – wersja poprawiona ze zmianami w trybie śledzenia zmian /pobierz/.
  5. Plan Komunikacji – wersja poprawiona bez zaznaczonych zmian /pobierz/
  6. Plan Komunikacji – zatwierdzona wersja pierwsza przed wprowadzonymi zmianami /pobierz/.
  7. Pismo z wezwaniem do wprowadzenia zmian /pobierz/.

Wszelkie dokumenty są dostępne w biurze Stowarzyszenia do wglądu w godzinach pracy /link/, lub po uprzednim umówieniu indywidualnego spotkania tel. 600-472-021. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konsultowaniu zmian w LSR.

Uzasadnienie i opis sytuacji faktycznej:

Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM) pismem z dnia 28 lipca 2023 roku (pismo do wglądu w biurze LGD) zgłosił uwagi do LSR i planu komunikacji. W dniu 11 stycznia 2024 r. Zarząd LGD ZM podpisało z ZWM  w Krakowie umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa – do wglądu w biurze LGD ZM), na podstawie której wezwano LGD ZM do aktualizacji zapisów LSR oraz Planu Komunikacji. LGD jest zobowiązana zmiany wprowadzić do dnia 23 lutego 2024 r. Zakres wymienionych zmian nie wpływa istotnie na zakres planowanych do realizacji operacji, w większości dotyczy dostosowania LSR do wymogów programowych, zawiera też korekty porządkowe i ujednolicające zapisy. W szczególności zmiany nie wpływają na cele, rodzaje operacji oraz na budżet.

Skip to content